دوست عزیز دانش آموز در پایان هر هفته دوره ی مطالعاتی ،چند سوال برای تو طرح می کنیم .تو بعد از این که خوب درس هایت را خواندی حتما به سوال ها جواب بده و جواب هایت را یادداشت کن .
در پایان دوره ی برنامه که در سایت اعلام شده ( هر دو هفته یک بار ) جواب خودت را با جواب های داده شده در بخش پاسخ ها کنترل کن و به خودت نمره و جایزه بده .البته وقتی به همه ی سوال ها جواب درست دادی . چون ممکن است خرجت زیاد شود . 

 

اول دبیرستان
دوم دبیرستان 
سوم دبیرستان 
چهارم دبیرستان و کنکور